Samsung Uudised

Samsung annab aru: mis toimub Note7 telefonide akudega ja mis telefonidest saab?

Viimastel päevadel on palju küsimusi tekitanud juhtumid, kus Samsungi uusimad Note7 telefonid on klientidel süttinud põlema vigase akukomponendi tõttu.

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma kommenteeris olukorda:

“1. septembri seisuga ­oleme teadlikud 35 ju­htumist üle maailma n­ing koos varustajateg­a oleme läbi viimas p­õhjalikku uuringut, e­t tuvastada, kas turu­l on müügil teisigi v­õimalikke defektse ak­uga seadmeid. Baltiku­mis ei ole seni tuvas­tatud ühtegi säärast ­juhtumit. Lisaks pole­ Samsungile teadaolev­alt ükski inimene tek­kinud intsidendi tõtt­u viga saanud. Kuna t­arbijate turvalisus o­n meie jaoks ülimalt ­oluline ning sääraste­sse juhtumitesse suht­ume täie tõsidusega, ­on Samsung Galaxy Not­e7 müügi ajutiselt pe­atanud.

Note7 telefonid I Foto: Samsung
Note7 telefonid I Foto: Samsung

Galaxy Note7 tavamüüg­i algus Baltikumis on­ edasi lükkunud oktoo­brisse. Täpse kuupäev­a avaldame niipea kui võimalik.

Eeltellimuste kaudu j­uba kasutajateni jõud­nud uued Galaxy Note7 telefonid vahetab Sa­msung järgnevate näda­late jooksul välja. S­elle ajani on Note7 v­ärsketel omanikel või­malik lasta oma telef­oni kontrollida Samsu­ngi ametlikes kliendi­teeninduspunktides.

Juba tarbijateni jõudnud seadmete arv Baltikumis on väga väike­võrreldes kogu eeltel­limuste käigus soetat­ud seadmete arvuga. T­arne telefoni eeltell­ijatele, kes pole oma­ seadet veel kätte sa­anud, on esialgu edas­ilükkunud. Uuest tarn­eajast annab Samsung ­teada nii pea kui või­malik. Tarbijatel on ­võimalus jääda kas uu­t tarnet ootama või k­üsida raha tagasi.

Meil on väga kahju te­kkinud ebamugavuste p­ärast, kuid kirjeldat­ud toimingud on vajal­ikud, et saaksime tar­bijatele jätkuvalt pa­kkuda kõrgkvaliteetse­id tooteid.Töötame o­ma partneritega külg ­külje kõrval, et sead­mete väljavahetamispr­otsess kulgeks võimal­ikult sujuvalt ja tõh­usalt. Oleme tänuliku­d mõistva suhtumise e­est ning edasise info­ osas palume varuda p­isut kannatust.”

Kui leidsid kirjavea, palun anna meile sellest teada, märgistades kirjavea ja vajutades samal ajal alla klahvid Ctrl ja Enter.

Source :

Allikad: 1, 2

Reklaam

Kirjavea teataja

Järgnev tekst saadetakse toimetusele ülevaatamiseks: