Kuvar.ee veebilehel ilmuv sisu kuulub autoritele ja Kuvarile. Sisu kopeerimine, taaskasutamine ega kasutamine ei ole lubatud ilma kirjaliku loata, mille väljastab toimetaja.

Kuvar.ee lubab ilmunud ja ilmuvaid artikleid avaldada vaid siis, kui kasutatud loost on võetud maksimaalselt 5 lauset ning artiklile peab olema lisatud järgnev HTML kood:

<p align="right">
<a href="http://kuvar.ee">
<img alt="Kuvar.ee - Sinu aken digimaailma" src="https://res.cloudinary.com/kuvar/image/upload/c_scale,w_700/v1476629154/refereerimise-logo.png" width="350" height="94">
</a></p>