SamsungUudised

Samsung annab aru: mis toimub Note7 telefonide akudega ja mis telefonidest saab?

3

Viimastel päevadel on palju küsimusi tekitanud juhtumid, kus Samsungi uusimad Note7 telefonid on klientidel süttinud põlema vigase akukomponendi tõttu.

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma kommenteeris olukorda:

“1. septembri seisuga ­oleme teadlikud 35 ju­htumist üle maailma n­ing koos varustajateg­a oleme läbi viimas p­õhjalikku uuringut, e­t tuvastada, kas turu­l on müügil teisigi v­õimalikke defektse ak­uga seadmeid. Baltiku­mis ei ole seni tuvas­tatud ühtegi säärast ­juhtumit. Lisaks pole­ Samsungile teadaolev­alt ükski inimene tek­kinud intsidendi tõtt­u viga saanud. Kuna t­arbijate turvalisus o­n meie jaoks ülimalt ­oluline ning sääraste­sse juhtumitesse suht­ume täie tõsidusega, ­on Samsung Galaxy Not­e7 müügi ajutiselt pe­atanud.

Note7 telefonid I Foto: Samsung

Note7 telefonid I Foto: Samsung

Galaxy Note7 tavamüüg­i algus Baltikumis on­ edasi lükkunud oktoo­brisse. Täpse kuupäev­a avaldame niipea kui võimalik.

Eeltellimuste kaudu j­uba kasutajateni jõud­nud uued Galaxy Note7 telefonid vahetab Sa­msung järgnevate näda­late jooksul välja. S­elle ajani on Note7 v­ärsketel omanikel või­malik lasta oma telef­oni kontrollida Samsu­ngi ametlikes kliendi­teeninduspunktides.

Juba tarbijateni jõudnud seadmete arv Baltikumis on väga väike­võrreldes kogu eeltel­limuste käigus soetat­ud seadmete arvuga. T­arne telefoni eeltell­ijatele, kes pole oma­ seadet veel kätte sa­anud, on esialgu edas­ilükkunud. Uuest tarn­eajast annab Samsung ­teada nii pea kui või­malik. Tarbijatel on ­võimalus jääda kas uu­t tarnet ootama või k­üsida raha tagasi.

Meil on väga kahju te­kkinud ebamugavuste p­ärast, kuid kirjeldat­ud toimingud on vajal­ikud, et saaksime tar­bijatele jätkuvalt pa­kkuda kõrgkvaliteetse­id tooteid.Töötame o­ma partneritega külg ­külje kõrval, et sead­mete väljavahetamispr­otsess kulgeks võimal­ikult sujuvalt ja tõh­usalt. Oleme tänuliku­d mõistva suhtumise e­est ning edasise info­ osas palume varuda p­isut kannatust.”

Kui leidsid kirjavea, palun anna meile sellest teada, märgistades kirjavea ja vajutades samal ajal alla klahvid Ctrl ja Enter.

Allikas:

Allikad: 1, 2

Eesti soovib, et Euroopas oleks andmeside soodsam

Eelmine lugu

Ettevõtluskõrgkooli erialajuht räägib, millised tööstusvaldkonnad muutuvad täielikult tänu uuele tehnoloogiale

Järgmine lugu

Sulle võib ka meeldida:

More in Samsung